Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Haberler    Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri
Gumruknet Haberleri:
Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi | Çınar Bağlan, YMM | 14/10/2014 (23.3.2015)
TÜBİTAK'a Sunulan Mali Raporlarda Yer Alan Ar-Ge Harcamalarının Beyanında Dikkat Edilecek Hususlar | Osman Kazancı | 14/03/2014 (23.3.2015)
Şirketlerde Zarar Telafi Fonu (Sermaye Tamamlama Fonu) Uygulaması ve Değerlendirmesi (23.3.2015)
Özelgenin Daha Yeni Tarihli Bir Özelge ile İmtihanı | Çınar Bağlan | 16/12/2013 (23.3.2015)
Vergi Belirsizlikleri | Murat Çelikdemir | 3/12/2013 (23.3.2015)
Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında İzlenecek Yollar (23.3.2015)
Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresi Uzatıldı. (23.3.2015)
Yurt Dışından Posta veya Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşyadaki Muafiyet Sınırı 75 Avroya Düşürüldü. (23.3.2015)
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (23.3.2015)
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 86) Yayımlandı. (23.3.2015)
Tüm Vergi Haberleri

Sirküler/57
İlave Gümrük Vergisi ile İlgili BKK'ların Yayımı Tarihinden Önce Türkiye'ye Sevk Edilmek Üzere Bir Taşıma Belgesi Düzenlenerek Yüklemesi Yapılmış Olan Eşya İçin İlave Gümrük Vergisi Alınmayacaktır.
Sirküler/56
72.08 Pozisyonunda Bulunan Bazı Demir ve Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünlerin İthalatında Teminat Şeklinde Geçici Önlem Uygulanması Yürürlüğe Konulmuştur.
Sirküler/55
Bazı Eşyalara İlişkin Gözetim Uygulamaları Hakkında Tebliğler Yayınlandı.
Sirküler/54
Bazı Eşyalara İlişkin Anti-Damping ve Gözetim Uygulamaları Hakkında Tebliğler Yayınlandı.
Sirküler/53
Ekonomi Bakanlığınca Özel Faturalar ve "VAT Free & VAT Off" Faturalar ile İlgili Açıklamalar Yapılmıştır.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
  Vergi Sirküleri    Gündem
Sirküler/79
Ba ve Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar
Sirküler/78
Elektronik Vergi Uygulamalarına İlişkin Hatırlatmalar.
Sirküler/77
Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.
Sirküler/76
Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi.
Sirküler/75
Yurt Dışından Kullanılan Kredilerin Temdit Edilmesi Durumunda KKDF Uygulamasına İlişkin Yeni Görüş Verilmiştir.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Serbest Bölgelerde KKDF İncelemeleri ve Yargı Kararı (28.5.2012)
Türkiye ile İsviçre Arasında İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlükte. (28.5.2012)
6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (28.5.2012)
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Şirketler Hukuku Kapsamında Getirilen Yenilikler (13.2.2011)
Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olmak Bakımından 4/a ve 4/b (25.10.2010)
   
tümü için tıklayın

Yasal Uyarı
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Diğer makaleler
Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

 

(2003 = 100 Bazlı)
 
Eylül 2015 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,89
önceki yılın aynı ayına
göre: % 7,95
 
Eylül 2015 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 1,53
önceki yılın aynı ayına göre:
% 6,92