Gelişmiş Arama
Giriş Yap  Üye Olmak İstiyorum
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri
Sirküler/11
2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlanmıştır.
Sirküler/10
2017/1 sayılı İthalat Tebliği Yayımlanmıştır.
Sirküler/9
Posta veya Hızlı Kargo ile Gelen Ürünlerdeki Gümrük Muafiyet Sınırı 75 Avrodan 30 Avroya Düşürülmüştür.
Sirküler/8
Ürün Güvenliği ve Denetimine İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır.
Sirküler/7
"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9) Yayımlanmıştır.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
  Vergi Sirküleri
Sirküler/20
Banka ve Finans Kurumlarının 2017 Yılı Finansal Faaliyet Harçları.
Sirküler/19
Cazibe Merkezleri Programının Detayları Belirlendi.
Sirküler/18
2017 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi Yayınlandı.
Sirküler/17
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları.
Sirküler/16
Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Yasal Uyarı
©2017 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Aysuda Baysal, Gümrük Müşaviri

İthalatta Takas İşlemlerinde KKDF Uygulamaları

Gündoğan Durak | YMM, CPA, CMA

Otomatik Bilgi Değişimi Öncesi Varlık Barışı

Utku Gelbal

Damga Vergisi Kanunu'nda Hükmünden Yararlanma Kavramı ve Yurt Dışında İmzalanan Sözleşmelerin Vergisel Durumu

Diğer makaleler
Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Aralık 2016 TÜFE

önceki aya göre: % 1,64

önceki yılın aynı ayına göre: % 8,53

Aralık 2016 Yİ-ÜFE

önceki aya göre: % 2,98

önceki yılın aynı ayına göre: % 9,94